Ouders

In  verbinding  met ouders

In verbinding met ouders

Binnen onze school zijn ouders betrokken en actief. Ouders begeleiden, ondersteunen en helpen de school op diverse manieren. Enkele voorbeelden:

  • Hulp in de schoolbibliotheek
  • Hulp tijdens leesactiviteiten
  • Hulp tijdens schoolactiviteiten
  • Begeleiden van uitstapjes en excursies
  • Deelnemen aan thema gerelateerde activiteiten, o.a. thema opening en of afsluiting

Medezeggenschap (MR en GMR)
Medezeggenschapsraad (MR): Ouders zijn ook nauw betrokken bij het maken, doorontwikkelen en vasthouden van schoolbeleid. De MR praat mee over alles wat met het beleid van de school te maken heeft. De directie moet elke belangrijke beslissing voorleggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de directie. Alle rechten en plichten van de MR staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen ( WMS). De medezeggenschapsraad bestaat uit (gekozen) ouders en (gekozen) medewerkers. De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld zesmaal per schooljaar. Een vraag of bericht voor de MR kan gemaild worden naar mrleeve@swalmenroer.nl

Ouderraad (OR)
De ouderraad bestaat uit een groep ouders die zich graag willen inzetten voor de school en hun steentje willen bijdragen. De ouderraad kan met de schoolleiding meedenken en haar advies geven. Zij ondersteunen het schoolteam bij het organiseren van activiteiten, zoals kerst en koningsspelen. Zes keer per jaar wordt er op de maandagavond vergaderd. Vindt u het leuk een steentje bij te dragen aan alle gezellige activiteiten en festiviteiten van onze school? Heeft u vragen of wilt u een goed voorstel doen? U kunt zich altijd melden bij de ouderraad of een mail sturen naar ouderraadleeve@swalmenroer.nl.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?