Onze school

Eigentijds onderwijs en kleinschaligheid.
Basisschool Leeve is een school die hard werkt aan onderwijsontwikkelingen. Het doel is een school waar kinderen begeleid worden vanuit de kernwaarden:

  • Ontwikkeling
  • Veiligheid
  • Betrokkenheid
  • Verantwoordelijkheid.

Waar iedereen zich veilig voelt om op zijn eigen niveau te kunnen werken en ontwikkelen. Een school waarin we streven naar plezier in leren en werken, zowel voor kinderen, leerkrachten als ouders. Waar we kinderen in hun acht jaren basisonderwijs aan de hand houden en langzaam loslaten op hun weg naar het voortgezet onderwijs.

Aandacht voor ieder kind met al zijn mogelijkheden en beperkingen is voor ons van groot belang. Leerkrachten hebben oog voor de onderwijsbehoeften van de kinderen in hun groep. Door middel van expliciete directe instructie verzorgen we dan ook onderwijs op drie instructieniveaus. Door goed klassenmanagement en zelfstandige werkvormen maken onze leerkrachten ruimte vrij om kinderen individueel of in kleine groepjes te begeleiden.

De school

Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw werken we op thematische wijze. De wereld waarop we onze kinderen voorbereiden is immers geen optelsom van vakken maar een geheel. Wij werken dan ook met de methode alles-in-1 waarin alle vakken, met uitzondering van rekenen en gym, geïntegreerd worden aangeboden. Daarbij zo optimaal mogelijk gebruik makend van de moderne leermiddelen die heden ten dage tot onze beschikking staan.

De naam van de school staat voor: het onderwijs voor je leven, als thematisch onderwijs gegeven in het dorp “Leeve”. De school ligt in Leeuwen, gemeente Roermond en werd gebouwd in 1983. Het gebouw is diverse malen verbouwd om te kunnen voldoen aan de eisen van modern onderwijs. Wij leren en werken in een basisschool met acht groepen en ongeveer 190 leerlingen. Verder hebben we een bibliotheek, handvaardigheidslokaal, een speelzaal en een multifunctionele hal inpandig. Op basisschool Leeve draaien we een continurooster. Dit houdt in dat onze leerlingen op school blijven op:

Maandag-dinsdag-donderdag: van 8:30- 14:45 uur

Woensdag-vrijdag: van 8:30-12:30 uur

De buitenspeelruimte bestaat uit twee delen, voor de kleuters en voor de midden-bovenbouw. Op initiatief van ouders en team is het project Stoere stammen uitgezet om op beide delen een prachtige natuurspeelplaats te creëren.  De speelplaats van de midden-bovenbouw is reeds aangelegd en de tweede fase volgt dit kalenderjaar.

Kanjertraining
Kanjertraining is een wezenlijk onderdeel van het onderwijs op basisschool Leeve. Kanjertraining is een training die aansluit bij de doelstellingen van het onderwijs en de belevingswereld van de kinderen. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in de groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Kanjer wil geen weerbaarheidstraining zijn, maar wil kinderen leren om elkaar de hand te reiken. De gemeenschappelijke taal in omgaan met elkaar is fatsoen. Een fatsoenlijk persoon heeft respect voor zijn eigen gevoel en dat van de ander, durft eigen gedachtes te hebben en zoekt naar passende oplossingen voor problemen. Bij sommige kinderen is het moeilijk uit te maken of er sprake is van onmacht/onvermogen/beperking of onwil. De Kanjertraining is van mening dat hier een ‘streng’ onderscheid in moet worden gemaakt. Anders gezegd: het kan zijn dat een kind het moeilijk heeft met zichzelf of met de omstandigheden waarin het verkeert. Maar desondanks probeert het kind er iets van te maken.

Alle leerkrachten zijn opgeleid tot kanjertrainer. Ouders die voor Basisschool Leeve kiezen ondersteunen de kanjermethodiek en de bijbehorende afspraken.

Onze medewerkers

Ivo Zeegers

Leerkracht

Erica Dohmen

Leerkracht

Deirdre Heltzel

Intern begeleider

Silvana de Winter

Leerkracht

Anouk Titulaer

Leerkracht

Nancy Stams

Leerkracht

Linda Rijnen

Leerkracht

Reggie Hamers-Geelen

Leerkracht

Luc Geraeds

Leerkracht

Irene Florie-Gubbels

Leerkracht

Marjolijn Caris-van Rooij

Leerkracht

Chrianne Adams

Leerkracht

Blanche Teuwen

Directeur

Vivianne Roza-Waajen

Bouwcoördinator
Onderbouw + Leerkracht

Bianca Damen

Bouwcoördinator
Midden-bovenbouw + Leerkracht

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?