Onze school

Vertrouwen

Vertrouwen

Op onze school….

 • gaan we uit van de positieve intenties van de ander
 • ontwikkelen kinderen zich sociaal-emotioneel middels Kanjertraining
 • werken school en ouders samen aan de ontwikkeling van het kind
 • Communiceren kinderen, ouders en professionals vanuit vertrouwen en respect met elkaar.

Groei

Op onze school…..

 • Werken we met inzichtelijk gemaakte doelen 
 • Leren we ontdekkend 
 • Leren we onderzoekend 
 • Leren we van en met elkaar  
 • Werken we groepsoverstijgend 
 • Vormen we met ouders educatief partnerschap  
Groei
Ervaren

Ervaren

Op onze school….. 

 • Werken we thematisch  ( Alles-in-1
 • Bieden we een rijk en afwisselend aanbod. 
 • Leren de kinderen door te doen, ervaren, gebruiken hoofd, hart en handen.  
 • Bieden we zowel diversiteit aan werkvormen als aan materialen

Verbinding

Op onze school….. 

 • Leren kinderen in samenwerking met en van de ander
 • Leggen we binnen het thematische aanbod verbinding tussen vakgebieden 
 • Werken we groepsoverstijgend
 • Werken we samen met onze omgeving en halen we expertise de school binnen 
Verbinding
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?